Historia naszej parafii

Parafia pod wezwaniem Świętego Andrzeja Boboli i Świętego Antoniego Pustelnika

Macierzystą parafią, z której wywodzi się parafia Dwikozy są Góry Wysokie. 10 grudnia 1938 r. z polecenia bpa Jana Kantego Lorka przybył ze Skarżyska Kamiennej ks. Jan Duraziński, aby organizować nową parafię z czterech wiosek: Słupcza, Szczytniki, Dwikozy i Bożydar, wydzielonych z parafii Góry Wysokie. Początkowo odprawiał nabożeństwa w szkole dwikozkiej, zaś 25 sierpnia 1940 r. została poświęcona kaplica parafialna.

Podstawę materialną tworzącej się parafii stanowiła darowizna ziemi przez Antoniego Łempickiego, dziedzica majątku Słupcza. Na tej ziemi powstała najpierw kaplica, potem plebania, cmentarz i kościół. 1 kwietnia 1941 r. dekretem bpa J.K. Lorka powstała nowa parafia Słupcza - Dwikozy. Nazwa dwuczłonowa, ponieważ ziemia pod urządzenia parafialne leżała na terenie Słupczy.

Patronami nowej parafii są: św. Andrzej Bobola kanonizowany w 1938 r. i św. Antoni Pustelnik patron ofiarodawcy ziemi. Przed wojną powstał projekt kościoła arch. inż. Ludomira Gyurkowicza. Wojna przerwała przygotowania do budowy kościoła.

W 1954 r. ks. Jan Szczepanowski objął stanowisko proboszcza i obowiązki te pełnił do r. 1991.W r. 1956 uzyskał pozwolenie na budowę kościoła parafialnego. Dnia 12 września 1965 r. nastąpiło poświęcenie murów. Kościół powstał wielkim staraniem ks. Jana Szczepanowskiego, który z dużym wyczuciem architektonicznym i estetycznym kierował budową. Duże zasługi położyli murarze z Zaklikowa na czele z mistrzem murarskim Julianem Stryjeckim.

Pod względem architektonicznym kościół jest mieszaniną stylów nawiązującą do gotyku, renesansu. Kościół został uroczyście poświęcony przez bpa Piotra Gołębiowskiego w 1973 r. W 1986 r. parafia została powiększona o dwie wioski Rzeczyca Mokra i Rzeczyca Sucha. Parafia posiada akta parafialne od 1941 r.

Podziękowania i prośby na Nowennę ku czci św. Andrzeja Boboli

Informacje

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.