Modlitwy do św Andrzeja Boboli

 "Litania do św. Andrzeja Boboli"

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami. 

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami. 

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami. 

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami. 

Święta Maryjo, módl się za nami 

 

Św. Andrzeju Bobolo, 

Św. Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza, 

Św. Andrzeju, pobożny czcicielu niepokalanie poczętej Maryi Panny, 

Św. Andrzeju, prawdziwy synu świętego Ignacego, 

Św. Andrzeju, Ducha Bożego pełny, 

Św. Andrzeju, miłością Boga i bliźnich pałający, 

Św. Andrzeju, w cichości i pokorze Bogu oddany, 

Św. Andrzeju, z Bogiem przez nieustanną modlitwę złączony, 

Św. Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej, 

Św. Andrzeju, apostole Polesia, 

Św. Andrzeju, naczynie wybrane przez Boga ku nawróceniu odszczepieńców, 

Św. Andrzeju, nauczycielu dziatek i prostaczków, 

Św. Andrzeju, groźbami i katuszami w wierze niezachwiany, 

Św. Andrzeju, wśród mąk najokropniejszych cierpliwy, 

Św. Andrzeju, krwawa ofiaro za jedność wiary, 

Św. Andrzeju, palmą męczeństwa i apostolską koroną zdobny, 

Św. Andrzeju, po zgonie nieskazitelnością ciała uwielbiony, 

Św. Andrzeju, wielkimi cudami przez Boga wsławiony, 

Św. Andrzeju, chlubo narodu naszego, 

Św. Andrzeju, ozdobo Towarzystwa Jezusowego, 

Św. Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski, 

Św. Andrzeju, wielki Patronie odrodzonej Ojczyzny. 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami. 

V. Módl się za nami święty Andrzeju. 

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
"Nowenna do św. Andrzeja Boboli"

Ojcze nasz; 3 Zdrowaś, Chwała Ojcu...

Św. Andrzeju Bobolo, któryś tak ukochał Pana naszego Jezusa Chrystusa, że od młodości poświęciłeś się na Jego służbę i całkowicie oddałeś się zjednywaniu dlań dusz przykładem życia i słowem, nie szczędząc żadnych trudów aż wreszcie śmiercią męczeńską uwieńczyłeś swój apostolski żywot: błagam Cię przez Twe zasługi u Boga i miłość, jaką ku Niemu pałałeś; wyjednaj mi łaskę, której tak bardzo pragnę, mianowicie...

Wspieraj mnie także w ciągu całego życia mojego, abym za Twoim przykładem zawsze pozostawał w zjednoczeniu z Sercem Jezusa i pod opieką Jego Matki Niepokalanej. 
"Modlitwa za Ojczyznę przez przyczynę św. Andrzeja Boboli"

Boże, któryś zapomnianą do niedawna Polskę wskrzesił cudem wszechmocy Twojej, racz za przyczyną sługi Twojego Św. Andrzeja Boboli dopełnić miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwrócić grożące jej niebezpieczeństwa. Niech za łaską Twoją stanie się narzędziem Twojej czci i chwały. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, karnością i męstwem jej obrońców, zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków jej obywateli. Daj jej kapłanów pełnych ducha Bożego i żarliwych o dusz zbawienie. Wzmocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów. Wytęp wszelką stanową zazdrość i zawiść, wszelką osobistą czy zbiorową pychę, samolubstwo i chciwość tuczącą się kosztem dobra publicznego. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychoţwują młodzież, zaprawiając ją do posłuszeństwa i pracy, a chroniąc od zepsucia. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia się i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości i przebaczenia. Jak jeden Bóg, tak jedna wiara, nadzieja i miłość niech krzepi nasze serca! Amen.

Podziękowania i prośby na Nowennę ku czci św. Andrzeja Boboli

Informacje

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.