Start

Wprowadzenie relikwii św. Andrzeja Boboli

Te Deum laudamus…

Bogu niech będą dzięki – za dary, którymi obdarzył Andrzeja Bobolę i za to, że On współpracując z Bożą łaską prowadził święte życie. Sposób, w który Andrzej Bobola dochodził do świętości zasługuje na szczególną uwagę. Papież Pius XII w Encyklice poświęconej osobie św. Andrzeja Invicti athletae Christi”, promulgowanej 16 maja 1957 roku, stwierdza: „Niezwyciężony Bohater Chrystusowy Andrzej Bobola jest chlubą i wspaniałym wzorem chrześcijańskiego męstwa”. Na niepowtarzalną wielkość świętości Andrzeja Boboli wskazuje sposób szerzenia się jego kultu.

      Bogu niech będą dzięki – że nasi przodkowie wybrali św. Andrzeja Bobolę na Patrona naszej parafii. Bogu niech będą dzięki – za uroczystość wniesienia Relikwii naszego Patrona do świątyni parafialnej w dniu 02. 12. 2014 r. Wprowadzenie Relikwii do świątyni to jakby zaproszenie na nowo Patrona, nie tylko do świątyni, ale do naszych domostw i serc, by był naszym orędownikiem i wzorem zdobywania świętości, tzn. podążania do Boga. Nasz Patron pokazuje, że Jego droga do świętości, poprzez męczeństwo, zakorzeniona była w oddawanej czci Matce Bożej i umiłowaniu Eucharystii.Do uroczystości wprowadzenia Relikwii nasza wspólnota parafialna przygotowywała się poprzez rekolekcje, które prowadził Kustosz Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie, ks. Prałat Józef Niżnik (...).

 

(...) Rekolekcjonista przybliżając nam postać Patrona zachęcał, byśmy się z Nim zaprzyjaźnili, a wtedy On będzie wspierał nas w codzienności i pomagał wędrować do Boga. 

Relikwie (fragment kości św. Andrzeja), które przekazał naszej parafii ks. bp Ordynariusz, w uroczystej procesji zostały wniesione do świątyni. Procesja rozpoczęła się w budynku plebanii. Relikwie były niesione kolejno przez kapłanów dekanatu Zawichost, mieszkańców poszczególnych miejscowości: Rzeczycy Suchej, Rzeczycy Mokrej, Bożegodaru, Dwikóz, Słupczy, Szczytnik; członków Koła Żywego Różańca św. Andrzeja Boboli i strażaków.

       Mszy św., przy bardzo licznie zgromadzonych wiernych, przewodniczył J.E. ks. bp Krzysztof Nitkiewicz, który na zakończenie mszy św. powiedział, że „święci są fotografią Chrystusa i do Niego prowadzą drogami modlitwy i ofiarnej miłości”. Natomiast homilię wygłosił rekolekcjonista - ks. Józef Niżnik. Po wspólnej Eucharystii wierni uczcili swojego Patrona poprzez adorację i ucałowanie Relikwii.

        Wprowadzenie Relikwii jest zaszczytem dla naszej wspólnoty, ale równocześnie stającym przed nami zadaniem: wpatrzenia się głębiej w osobę Patrona i podejmowania na co dzień trudu zdobywania świętości swego życia. Będziemy mieli okazję rozwijać kult naszego Świętego 16. dnia każdego miesiąca. Dlatego zapraszamy na comiesięczne nabożeństwa za przyczyną św. Andrzeja Boboli. Zachęcamy do pisania na kartkach próśb, podziękowań i składania ich na stoliku przed obrazem Patrona. A każdego 16. dnia miesiąca, będziemy w tych intencjach modlić się i odprawiać mszę św.

       Radując się uroczystością pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy włożyli swój trud w jej przygotowanie. Dziękuję J.E. ks. Biskupowi za przekazanie Relikwii i przewodniczenie uroczystości, ks. Prałatowi Józefowi Niżnikowi za wygłoszone rekolekcje, księżom wikariuszom naszej Parafii oraz kapłanom z Dekanatu Zawichost za wspólną modlitwę, władzom Samorządowym na czele z Przewodniczącym Rady i Wójtem Gminy Dwikozy, Radnym Powiatu Sandomierz, pocztom sztandarowym OSP i Szkół, panu organiście i chórowi parafialnemu, panu kościelnemu, liturgicznej służbie ołtarza, scholii, Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży, Oazie, Kołom Żywego Różańca. Wszystkim parafianom, którzy tak licznie uczestniczyli w rekolekcjach i uroczystości. Święty Andrzej Bobola, nasz Patron, niech wyprasza u Boga wiele łask, dla wszystkich, którzy się do Niego zwrócą.

 

Proboszcz Parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Dwikozach

Ks. Stanisław Czachor

     

 

Podziękowania i prośby na Nowennę ku czci św. Andrzeja Boboli

Informacje

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.